Alerto Care Technologies er et dansk firma, der beskæftiger sig med velfærdsteknologi.


Vi udvikler tryghedssystemer, der er henvendt til enlige eller ældre i risikozonen for at falde i hjemmet. Det kan også dreje sig om pludselig opstået sygdom eller komplikation. Tryghedssystemerne reagerer blandt andet ved manglende bevægelser i hjemmet. Ved uventet længerevarende inaktivitet, adviseres pårørende, vagtcentral og hjemmeplejen.

Hvordan fik vi idéen?

Et ældre familiemedlem, som ellers var rask og rørig, faldt en sen aften på sit badeværelse og fik et hoftebrud. Han lå i 30 timer før han blev fundet, forkommen, forpint, dehydreret. Som komplikation til den lange ventetid fik han lungebetændelse, og dette påvirkede behandlingsforløbet. I familien begyndte vi at tale om, hvordan man kunne undgå så lang ventetid i uvished, når ulykken var sket - uden at brugeren skulle bære noget på sig. Det var sådan, vi fik tanken om Alerto.

Jørgen Holm

Uddannet som læge ved Københavns og Aarhus Universitet og speciallæge i almen medicin.


Som praktiserende læge siden 1987 har Jørgen et indgående kendskab til ældres udfordringer i dagligdagen med risiko for pludselig alvorlig sygdom.

Jørgen er direktør i Alerto.

Liselotte Holten Holm

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet.


Liselotte har en bred erfaring som først virksomhedspsykolog og siden 1998 fra egen psykologpraksis i Svendborg. Gennem sit virke møder Liselotte de bekymringer, som belaster ”de gråhårede børn” i forhold til deres enlige forældre, og de reaktioner, som opstår efter forældres fald eller dødsfald alene uden hjælp.

I Alerto er Liselotte engageret i undersøgelser og kommunikation.

Sonny Rasmussen

Uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).


Sonny har mange års erfaring som softwareudvikler og systemarkitekt. Han er selvstændig og har i sin virksomhed Sonny Rasmussen Consulting kunder i Danmark, USA og Canada.

Sonny har designet og udviklet den driftssikre edb-system, som ligger bag Alerto Tryghedsalarm.